Om föreningen

KFUM-gymnasterna bildades redan år 1885 och är en av Sveriges äldsta gymnastikföreningar. Föreningen är också en av de mest framgångsrika, med ett flertal segrar och framstående placeringar på både SM, NM och EM. Under många år var KFUM-gymnasterna också med som uppvisnings- och tävlingstrupp vid de olympiska spelen.

kfbom

KFUM-gymnasterna är idag en modern, bred förening men med betoning på tävlingsgymnastik. Det är en enbart manlig förening, vilket är unikt i Sverige där damgymnastiken är dominerande. Grunden för vår verksamhet är artistisk gymnastik, AG. Det är den redskapsgymnastik som vi idag ser på OS och som består av disciplinerna fristående, bygel, ringar, hopp, barr och räck och där gymnasterna tävlar individuellt. Föreningen har också flera, mycket framgångsrika grupper inom truppgymnastik. Truppgymnastik är den mest utbredda gymnastikdisciplinen i Sverige, där gymnasterna tävlar i lag i disciplinerna tumbling, trampett och fristående. Det senaste tillskottet i föreningen är Powertumbling som är en individuell gren där man tävlar enbart i tumbling. (Se vidare under fliken ”Våra sektioner”. )

KFUM-gymnasterna har idag drygt 300 aktiva gymnaster fördelade på tävlingsgrupper, gymnastikskola och familjegymnastik. Majoriteten är inriktad på tävling antingen inom MAG, Trupp eller Powertumbling. Vi har aktiva gymnaster från 5 och ända upp till 30 år, vilket är en god grund för en fantastisk sammanhållning och laganda och ett gott kamratskap. Att våra gymnaster stannar i föreningen gör också att vi har välutbildade och kunnig tränare och ledare för vår verksamhet.

Vi jobbar aktivt efter den Svenska Gymnastikmodellen som Svenska Gymnastikförbundet tagit fram. Inom modellen är vårt sikte inställt på kategorierna ”träna och tävla” samt ”träna för att tävla”.  Förbundets Uppförandekod är också, i kombination med föreningens egna värderingar och traditioner, en viktig grund i vår verksamhet.

Är du intresserad av att börja träna med oss i KFUM? Anmäl dig här!