Sixtenmedaljen

sixten_medalj
KFUM grundades 1885, de första åren var gymnastiken anförda av officerare. 1898 började civilisten Sixten Andersson som 20-åring i elittruppen. 1903 stod truppen plötsligt utan ledare eftersom den dåvarande ledaren fått kommendering utomlands. Sedan Sixten en tid vikarierat för den ordinarie ledaren ”ville gymnasterna inte ha någon annan”, kan man läsa i ett gammalt månadsblad.

Under 42 år förde ”den vitrockade ambassadören”, som han ibland kallades, befälet över elittruppen och genomförde under denna tid totalt 400 uppvisningar och 15 turnéer med dem (tävlingar enligt dagens former förkom inte).

Sixten var ytterst angelägen om att uppvisningar och turnéer inte får vara det enda målet. Han ivrade för gymnastik åt alla och såg den som ett led i KFUMs ”andliga och fysiska fostran”, som träning kallades på den tiden. Han var själv, ända till två månader före sin bortgång 1958, fortfarande aktiv ledare för motionsgymnastik – 83 år gammal. Totalt gav han gymnastiken 55 år som ledare och inspiratör!

I en av Stockholms Gymnastikförbunds årsskrifter skrevs; ”Sixten har varit den svenska gymnastikens apostel under de senaste 30 åren och under gymnastiska vikingafärder har han omvänt många tvivlare till tro på vårt gymnastiksystem”.

En framstående fransk gymnastik expert lär ha sagt; ”Jag har aldrig sett en man, som under en så sträng ansiktsmask utstrålar så mycken kärlek till sin uppgift och sina gymnaster. Jag beundrar honom – och kommer alltid att göra det”.

Då Sixten Anderson avgick som ledare för KFUM-gymnasternas manliga elit på sin 70-årsdag den 7 oktober 1945, instiftades Sixten-medaljen, den allra förnämsta utmärkelsen från gymnastikavdelningarna. Den utdelades till väl förtjänta utövare eller stödjare av svensk gymnastik i hela landet.

Sedan år 1945 har Sixten-medaljen är det 66 personer tilldelats denna hedersutmärkelse. Sixtenmedaljen delas inte längre ut.