Artistisk Gymnastik

I Manlig Artistisk gymnastik tävlar man i sex olika grenar. Dessa är i internationell ordning, dvs. i den ordningen man tävlar internationellt:

alt

  • Fristående
  • Bygelhäst
  • Ringar
  • Hopp
  • Barr
  • Räck

Bedömning

Bedömningreglementet (Code of Points) i Artistisk Gymnastik är med s.k. ”öppenkod”, d.v.s. det finns inte någon maxpoäng. Gymnasternas seriepoäng utgörs av en A-poäng (svårighetsgrad) och en B-poäng (utförande). Utgångspoängen för utförandet är 10, d.v.s. om en gymnast utför en rakt igenom helt perfekt serie får han 10,0 i B-poäng; till det läggs sedan svårighetsgraden (A-poäng). A-poängen har inget maxtak.

Fristående

Friståendet utförs på en s.k friståendematta som är 12×12 meter. Programmen karaktäriseras i första hand av de svåra volterna men bedömningsreglementet föreskriver även andra moment som t.ex balans- och styrkeövningar.

Bygelhäst

Bygelhäst anses av många vara den tekniskt mest svårbemästrade grenen. Det är lätt att göra missar som är svåra att reparera. Eventuella balansmissar resulterar i kraftiga poängavdrag eftersom man oftast faller ner från redskapet. Som gymnast ser man ofta just bygelhäst som en nyckelgren. Lyckas man där brukar det gå bra i hela tävlingen. Grundövningen är kretsen. Denna går till så att man med stöd av armarna låter kroppen cirkulera kring redskapet. Sedan gör man olika typer av vändningar som ser ganska enkla och likartade ut för den oinvigde. Det är dock olika övningar och svåra att utföra.

Ringar

altRingar är det redskap som ställer de största kraven på styrka. Ringgymnastik innehåller mycket styrke- och svingövningar. Att kunna stå på händer i ringarna är viktigt eftersom en ringserie måste innehålla två handståenden. Det ena skall man komma till genom en kraftövning och det andra genom en svingövning. För att inte få poängavdrag måste man avsluta ringserien med ett kvalificerat avhopp, d.v.s. ett avhopp i samma klass som övriga serien. En svår serie som avslutas med ett alltför lätt avhopp bestraffas med avdrag.

Hopp

Hopp är den gren som på senare år har utvecklats mest. Volterna blir svårare och mer spektakulära. Det är viktigt att få ett bra fråntryck så att gymnasten får högre höjd i hoppet. Hoppet ska avslutas med en stadig och balanserad landning.

Barr

Barr är den gren som efter fristående erbjuder de största variationsmöjligheterna. Uppstämningar, kippar, vändningar, rullningar, volter, kretsar, balans- och kraftmoment går att kombinera ihop på en mängd olika sätt. Serierna skall domineras av sving – och flyktmoment. Högst tre stillmoment, t.ex handstående eller piksittande, får förekomma. Den som vill får visa upp styrkemoment men det är inget krav. Vidare föreskriver reglementet att man vid minst ett tillfälle skall utföra en kvalificerad övning genom att samtidigt släppa och återta greppet med bägge händerna, ett s.k släpp. Vanligast är att det görs genom en volt bakåt från handstående till handstående.

Räck

Räck karaktäriseras av fart och fläkt och avslutas ofta med fantastiska avhopp. I bedömningsreglementet står att ”serien skall bestå av rena svingövningar utan stopp”. Vidare krävs minst en övning där man hänger i vridet grepp (med ryggen mot stången). Liksom i barr krävs minst en kvalificerad övning där man släpper båda händerna samtidigt och därefter greppar räcket igen, ett s k ‘släpp’. Det senaste kravet har vissa gymnaster tagit fasta på och utvecklat rena cirkusnummer. Det förekommer sällan att gymnasterna bara har ett släpp. Oftast utför de två-tre stycken, gärna direkt efter varandra. Många gymnaster utför även övningar hängande i en arm.