Powertumbling

I Powertumbling fokuserar man på bakåt övningar, där whipback och flickis är centrala övningar. Tumblinggolvet som används vid tävling är detsamma som för trupp fast man har en kortare ansats och ett längre tumblinggolv (25 meter). Detta ger möjlighet till fler övningar och kombinationer jämfört med trupptumbling. Redskap som används i träningen är huvudsakligen tumblinggolv, luftgolv, track och trampolin.

Tider
Måndagar kl.18:00-20:00 KFUM Central (Rosengatan 1, T-bana Rådmansgatan)                                                                                                                                                     Torsdagar kl.17:00-19:00 Engelbrektshallen (T-bana Tekniska Högskolan)
Lördagar kl.13:30-15:30 JG-hallen (Andebodavägen i Järfälla)

Kostnad
2 600 kr/termin
Medlemskap tillkommer om 150 kr/år. Faktura mailas ut. De första två träningstillfällena är provträningar utan kostnad.

Tränare
Tränare för gruppen är Andreas Berndtsson, Joakim Ek, Andreas Bodén och Anton Moberg. Samtliga har själva tävlat gymnastik på hög nationell och internationell nivå. De har flera års erfarenhet som gymnastiktränare från nybörjare till SM-nivå och högre. Andreas och Joakim har utbildning från Ollerups gymnastikhögskola i Danmark.

Gör en anmälan!