Powertumbling

I Powertumbling fokuserar man på bakåt övningar, där whipback och flickis är centrala övningar. Tumblinggolvet som används vid tävling är detsamma som för trupp fast man har en kortare ansats och ett längre tumblinggolv (25 meter). Detta ger möjlighet till fler övningar och kombinationer jämfört med trupptumbling. Redskap som används i träningen är huvudsakligen tumblinggolv, luftgolv, track och trampolin.

Tider
Måndagar kl.18:00-20:00 KFUM Central (Rosengatan 1, T-bana Rådmansgatan)                                                                                                                                                     Torsdagar kl.17:00-19:00 Engelbrektshallen (T-bana Tekniska Högskolan)
Lördagar kl.13:00-15:30 JG-hallen (Andebodavägen i Järfälla)

Tränare
Tränare för gruppen är Andreas Berndtsson, Joakim Ek, Andreas Bodén och Anthon Rist. Samtliga har själva tävlat gymnastik på hög nationell och internationell nivå. De har flera års erfarenhet som gymnastiktränare från nybörjare till SM-nivå och högre inom våra olika gymnastik discipliner. Andreas och Joakim har desstom  utbildning från Ollerups gymnastikhögskola i Danmark och Anthon från Cirkusgymnasiet.

Gör en anmälan!