Bidrag & Stipendier

Sök individuellt stipendium från KFUM Central

Du som är medlem i KFUM Gymnastikavdelningar kan söka stipendium genom KFUM Central.

Planerar du att resa, upptäcka eller lära dig något nytt som gagnar både dig och föreningen? Sök ett stipendium så kanske du kan få ett ekonomiskt bidrag. KFUM Central delar ut bidrag till medlemmar i alla åldrar i KFUM Central och dess medlemsföreningar för till exempel läger, utbildningar, tävlingar och utbyten.

Var ute i god tid för att vara säker på att ha fått besked innan du ska åka iväg. Ansökan måste vara inlämnad innan aktivitetens start.

Tänk på att ansökan ska vara väl motiverad och att det framgår hur stipendiet kommer till nytta för din individuella utveckling. Underlag för hur kostnader räknats fram ska bifogas i ansökan.

För de flesta stipendier vill KFUM Central ha en redovisning om vad du gjort när du kommer hem. Det kan göras i ord och/eller bild/film.

Här kan du läsa detaljerad information om vilka som kan söka, vad man kan söka för samt hitta ansökningsblankett  https://kfumcentral.se/for-medlemmar/stipendier/

 

Sök bidrag från Stiftelsen Bernströms Barnfond

KFUM gymnastikavdelningar söker varje år ett bidrag från Stiftelsen Bernströms Barnfond. Medlemmar kan sedan söka individuellt bidrag från denna pott som föreningen har tilldelats.

Syftet med bidraget är att ge ekonomiskt stöd för att underlätta idrottsutövningen för de gymnaster som annars tenderar att avstå från vissa aktiviteter.

Det är KFUM Gymnastikavdelningars styrelse som beviljar bidragsansökningarna för Stiftelsen Bernströms Barnfond.

Du söker genom att fylla i blanketten nedan. Ansökan ska vara inlämnad innan aktivitet sker.

Stipendieansökan BB