Riktlinjer och policys

KFUM-KFUK Central:
Styrdokument och policys

KFUM jobbar efter och följer Svenska Gymnastikförbundet uppförandekod:
Gymnastikförbundets uppförandekod

KFUM jobbar efter och följer Barnkonventionen: 
Länk till Unicef och gällande barnkonvention

RFs policy för sexuella övergrepp inom idrott gäller:
Länk till RFs policy

Här hittar du kontaktuppgifter till flera organisationer om du misstänker att ett barn far illa:

Rädda Barnen – Om ett barn far illa

Här hittar du information om hur KFUM Gymnastikavdelningar hanterar dina personuppgifter:

Instruktion for-behandling av ostrukturerat material

Instruktion for att tillvarata enskildas rattigheter

Integritetspolicy för KFUM GA 180515