Utmärkelser

Utmärkelser delas ut i samband med föreningens årsmöte och tilldelas medlemmar i KFUMs Gymnastikavdelningar.

Kamratföreningens utmärkelse för goda och värdefulla insatser                                  

Kamratföreningens utmärkelse för goda och värdefulla insatser delas ut vartannat år till en person vars fleråriga arbete/insatser haft stor betydelse för KFUMs Gymnastikföreningar. Personen är och har varit medlem i föreningen under flertalet år. Utmärkelsen består av ett unikt KFUM staty.

Mästerskapsnålen

Delas ut av föreningen till gymnaster efter att de deltagit på sitt första officiella svenska mästerskap (JSM/SM).

Tre mästerskapsnålen

Delas ut av föreningen till gymnaster då de deltagit på 3 års Svenska Mästerskap för seniorer (SM).

Årets prestation

Tilldelas gymnast/tränare/domare/styrelse eller annan medlem som under året gjort en bra och framstående prestation för eller inom föreningen. Våra medlemmar nominerar kandidater med utförliga motiveringar. En av styrelsen utsedd arbetsgrupp utser bästa motiveringen. Utmärkelsen består av ett diplom och 5000 kr.